Przykładowe branże i zagadnienia tłumaczeń wykonywanych najczęściej w AmaR TRANSLATIONS:

Kliknij na wybraną branżę, aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć przykładowe tłumaczone zagadnienia.

Branża zbrojeniowa

  W ramach tłumaczeń dla branży zbrojeniowej dysponujemy grupą doświadczonych tłumaczy wojskowych w tym również tłumaczami z aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa. Doświadczenie i wiedza naszych tłumaczy pozwalają nam na wykonywanie wysokiej jakości tłumaczeń z następujących zagadnień:

 1. Tłumaczenia dokumentacji przetargowych na systemy obronne dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
 2. Tłumaczenia instrukcji obsługi, instrukcji serwisowych oraz instrukcji konserwacji sprzętu wojskowego.
 3. Tłumaczenia dokumentacji konstrukcyjnych i badawczo-rozwojowych oferowanego uzbrojenia.
 4. Tłumaczenia certyfikatów, norm i standardów wojskowych.
 5. Tłumaczenia dokumentacji systemów obronnych.
 6. Tłumaczenia testów sprzętu.
 7. Tłumaczenie dokumentacji rakiet średniego i bliskiego zasięgu.
 8. Tłumaczenia dokumentacji rakiet balistycznych, zestawów rakietowych i systemów naprowadzania.
 9. Tłumaczenia procedur przechowywania i konserwacji sprzętu wojskowego.
 10. Tłumaczenia dokumentacji ruchomych warsztatów naprawczych i mobilnych centrów łączności.
 11. Tłumaczenia dokumentacji wojskowych radarów i systemów śledzenia.
 12. Tłumaczenia opisów i instrukcji systemów łączności.
 13. Tłumaczenia systemów zarządzania oraz realizacji misji bojowych.
 14. Tłumaczenia dokumentacji wozów bojowych oraz wozów zabezpieczenia technicznego i dowodzenia walką.
 15. Tłumaczenia dokumentacji transporterów opancerzonych, mostów samobieżnych.
 16. Tłumaczenia dokumentacji samolotów, śmigłowców oraz bezzałogowych statków powietrznych.
 17. Tłumaczenia dokumentów obsługi naziemnej i serwisowania oraz procedur i zasady wykonywania lotów.
 18. Tłumaczenia prezentacji oraz dokumentów szkoleniowo-treningowych i dokumentacji symulatorów.
 19. Tłumaczenia techniczne okrętowych systemów walki, nawigacji i łączności, systemów uzbrojenia i ratunkowych.
 20. Tłumaczenia opisów wyposażenia ochronnego i osobistego oraz uzbrojenia żołnierza, broni strzeleckiej i amunicji.
 21. Tłumaczenia systemów radioelektronicznych i optycznych, radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych.
 22. Tłumaczenia systemów radarów bliskiego i średniego zasięgu systemów transmisji danych i łączności.
 23. Tłumaczenia ustne podczas spotkań z partnerami handlowymi
 24. Tłumaczenia dialogu technicznego oraz negocjacji umów w Inspektoracie Uzbrojenia i w Ministerstwie Obrony Narodowej.
 25. Tłumaczenia ustne symultaniczne podczas konferencji branżowych oraz targów.
 26. Tłumaczenia ustne podczas szkoleń żołnierzy z obsługi systemów oraz podczas testów sprzętu, także z możliwością pracy tłumaczy w terenie, na poligonie.
Branża energetyczna

  W ramach tłumaczeń dla branży energetycznej przy największym naszym projekcie trwającym miesiąc, pracowało 28 tłumaczy technicznych ze specjalizacją w tłumaczeniach z branży energetycznej. Są to inżynierowie energetycy lub braż pokrewnych specjalizujący się w zagadnieniach związanych z energetyką, elektryką i elektrotechniką. Ich doświadczenie pozwala nam na wykonywanie najwyższej jakości tłumaczeń z przykładowych następujących zagadnień:

 1. Tłumaczenia instrukcji i konserwacji generatorów.
 2. Tłumaczenia dokumentacji farm wiatrowych.
 3. Tłumaczenie szczegółowych opisów urządzeń zabezpieczających i podzespołów stacji energetycznej.
 4. Tłumaczenie projektu budowy elektrowni wiatrowej.
 5. Tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz umów dotyczących budowy elektrowni.
 6. Tłumaczenie systemu zarządzania elektrownią i systemami zabezpieczeń.
 7. Tłumaczenia opisów instalacji i specyfikacji technicznych oraz elementów wyposażenia elektrowni.
 8. Tłumaczenia specyfikacji techniczno-budowlanych budowy elektrociepłowni i elektrowni.
 9. Tłumaczenie dużych wielostronicowych podręczników dla projektantów elektryków.
 10. Tłumaczenia folderów, katalogów i broszur oraz specyfikacji technicznych urządzeń UPS.
Branża budowlana

  W branży budowlanej możemy poszczycić się zespołem najlepszych na rynku tłumaczy specjalizujących się w budowie dróg, autostrad, linii kolejowych ale też tłumaczeniach dla developerów oraz firm realizujących duże przedsięwzięcia budowlane. Przykładowe zagadnienia tłumaczone w naszym biurze to:

 1. Tłumaczenia dokumentacji projektowych, harmonogramów budów
 2. Tłumaczenia umów dotyczących prowadzonych inwestycji developerskich w zakresie budów osiedli oraz biurowców.
 3. Tłumaczenia rozporządzeń, decyzji, pozwoleń oraz korespondencji urzędowej związanej z prowadzonymi budowami.
 4. Tłumaczenie rozbudowy linii Metra Warszawskiego.
 5. Tłumaczenia dokumentacji budowlanych budowanych centrów handlowych.
 6. Tłumaczenia umów oraz dokumentacji przetargowych dotyczących budowy Stadionu Narodowego
 7. Tłumaczenia dokumentacji budowy dróg krajowych i autostrad.
 8. Tłumaczenia raportów geologicznych i ochrony środowiska dotyczących budowy autostrad.
 9. Tłumaczenie opisu metody "Top-Down" prowadzenia budowy.
 10. Tłumaczenie opisu zakresu robót instalacji wodociągowej, gazowej, dróg i parkingów centrum handlowego.
 11. Tłumaczenie projektu instalacji przeciwpożarowej i sieci przeciwpożarowej, instalacji ściekowej, wież chłodniczych inwestycji.
 12. Tłumaczenia projektów architektonicznych budowy domów oraz rysunków technicznych.
 13. Tłumaczenia projektu modernizacji linii kolejowych oraz kompletów dokumnetacji powstających podczas realizacji inwestycji.
 14. Tłumaczenie instrukcji strugarki do asfaltu i betonu.
Urządzenia przemysłowe

  Od powstania firmy naszym głównym filarem są tłumacze techniczni z doświadczeniem w różnych zagadnieniach przemysłowych oraz wiedzą z różnych branż. Najczęściej są to inżynierowie różnych specjalności, którzy dzięki swiej wiedzy i doświadczeniu mogą z powodzeniem tłumaczyć opisy, instrukcje i dane techniczne urządzeń oraz zaawansowanych systemów. Ich wiedza i zrozumienie techniki gwarantuje poprawne merytorycznie tłumaczenia. Przykładowe, typowe i nietypowe zagadnienia, jakie zdarzyło się nam tłumaczyć:

 1. Tłumaczenia instrukcji obsługi amerykańskich myjni samochodowych.
 2. Tłumaczenia folderów reklamowych dotyczących klimatyzatorów.
 3. Tłumaczenia instrukcji klimatyzatorów i elektronicznego regulatora klimatyzatorów.
 4. Tłumaczenie katalogu wyrobów producenta wentylatorów.
 5. Tłumaczenia instrukcji skraplaczy chłodzonych powietrzem.
 6. Tłumaczenia instrukcji obsługi pieców konwekcyjno-parowych.
 7. Tłumaczenie instrukcji i dokumentacji technicznej etykieciarki.
 8. Tłumaczenie instrukcji układu sterowania podajnika taśmy nośnej z etykietami nalewarki do butelek.
 9. Tłumaczenia opisów układów sterowania nalewarek.
 10. Tłumaczenie instrukcji obsługi banderolownicy.
 11. Tłumaczenia instrukcji obsługi laminatorów.
 12. Tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn do złamywania okładek.
 13. Tłumaczenie podręcznika obsługi programowanej maszyny do formowania tub.
 14. Tłumaczenia istrukcji i dokumentacji dla użytkowników i konserwatorów linii produkcyjnych do produkcji pieluch oraz podpasek.
 15. Tłumaczenia opisów urządzeń do regeneracji rozpuszczalników - dekanterów.
 16. Tłumaczenia opisów zgrzewarek doczołowych rur polietylenowych.
 17. Tłumaczenie instrukcji obsługi diagnostycznej lampy stroboskopowej do diagnostyki stanu części ruchomych prasy drukarskiej.
 18. Tłumaczenie instrukcji zamiatarki drogowej.
 19. Tłumaczenie dokumentacji linii produkcyjnej do produkcji i napełniania tub oraz ich pakowania w kartony.
 20. Tłumaczenia licznych kart charakterystyk substancji niebezpiecznych.
 21. Tłumaczenia norm, patentów.
 22. Tłumaczenia certyfikatów.
Tłumaczenia prawne i finansowe

  W przypadku tłumaczeń prawnych szczególnie istotne jest przekazanie ich specjalistom. Tłumaczą dla Państwa prawnicy z doświadczeniem ponad 10-letnim w tłumaczeniu umów i tekstów oprawnych. Dokładne przeniesienie określeń stosowanych w języku prawniczym jest szczególnie istotne w tego typu tłumaczeniach. Natomiast tłumaczenia finansowe wykonują u nas tłumacze finansiści, biegli rewidencji i ekonomiści ze specjalizacją w finansach. Najczęściej zdarzało nam się nam tłumaczyć:

 1. Tłumaczenia tysięcy umów handlowych, umów serwisowych, umów dostaw, przeniesienia praw, zarządzania i wielu innych.
 2. Tłumaczenia aktów notarialnych.
 3. Tłumaczenia licznych dokumentacji przetargowych.
 4. Tłumaczenie ustaw, rozporządzeń, pozwoleń, decyzji urzędów.
 5. Tłumaczenia dokumentów sądowych, pozwów, odpowiedzi na pozwy, opinii biegłych.
 6. Tłumaczenia licznych dokumentacji patentowych, zgłoszeń patentów itp.
 7. Tłumaczenie kilku raportów rocznych spółki akcyjnej z branży ubezpieczeniowej.
 8. Tłumaczenia umów ubezpieczeniowych, regulaminów i kwestionariuszy zawarcia ubezpieczenia.
 9. Tłumaczenie kilku raportów rocznych spółki akcyjnej z branży ubezpieczeniowej.
 10. Tłumaczenia licznych raportów rocznych, bilansów i rachunków zysków i strat.
 11. Tłumaczenia prospektów emisyjnych licznych spółek.
 12. Tłumaczenie raportów rocznych z kilku lat dla banku.
 13. Tłumaczenie raportów ze spotkań akcjonariuszy.
 14. Tłumaczenia dokumentacji prawnej i raportów z działalności spółek.
 15. Tłumaczenie wyciągów bankowych z kont.
 16. Tłumaczenie raportów firm doradczych dotyczących sytuacji finansowych spółek.
Informatyka, elektronika, komputery i oprogramowanie

  Tłumaczenia informatyczne często poza wymaganiem odpowiedniego nazewnictwa wymgają spójności językowej ze stosowanymi systemami i popularnymi programami. Często format plików i forma dokumentu wymaga zastosowania zaawansowanych rozwiązań, które pozwalają bez trudu tłumaczyć teksty w plikach aplikacji, plikach stron internetowych najczęściej html, bazach danych lub plikach xml:

 1. Tłumaczenia artykułów prasowych dotyczących nowych rozwiązań stosowanych w branży IT.
 2. Tłumaczenia artykułów prasowych opisujących programy użytkowe i budowę komputerów.
 3. Tłumaczenie instrukcji systemu czujników parkowania.
 4. Tłumaczenie opisu systemu komputerowego zarządzania przeglądami i obsługą maszyn i urządzeń stanowiących flotę zmechanizowanego przedsiębiorstwa.
 5. Tłumaczenie opisu dokumentacji szkoleniowej systemu informatycznego do monitorowania, planowania i rozliczania kosztów napraw maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach.
 6. Tłumaczenie podręcznika użytkownika oraz podręcznika administratora elektronicznego systemu dla ochrony obiektów: sklepów, banków, hipermarketów itp.
 7. Tłumaczenie instrukcji elektronicznego regulatora klimatyzatorów.
 8. Tłumaczenie opisu technicznego przetwornika częstotliwości.
 9. Tłumaczenie instrukcji obsługi megomierza - do pomiarów ciągłości instalacji elektrycznych, oporności izolacji itp.
 10. Tłumaczenia aplikacji mobilnych
 11. Tłumaczenia ulotek i strony internetowej oferty bankowych systemów informatycznych
 12. Tłumaczenie systemu zarządzania magazynem wysokiego składowania
Motoryzacja
 1. Tłumaczenia danych, opisów i charakterystyk technicznych oraz informacji prasowych i marketingowych dotyczących samochodów osobowych wielu typów.
 2. Tłumaczenia opisów samochodów i zestawów narzędzi.
 3. Tłumaczenia instrukcji samochodowych.
 4. Tłumaczenia katalogów części wielu samochodów osobowych.
 5. Tłumaczenia książek napraw licznych samochodów osobowych i dostawczych.
 6. Tłumaczenia książek napraw silników samochodów.
 7. Tłumaczenie instrukcji napraw tylnych mostów oraz hamulców.
 8. Tłumaczenie książki napraw instalacji elektrycznej samochodu dostawczego.
 9. Tłumaczenie instrukcji napraw autobusu: układu kierowniczego i zawieszenia, układu hamulców z rozpierakiem krzywkowym typu "Z" oraz instalacji elektrycznej.
 10. Tłumaczenie instrukcji badania autobusu po naprawie.
 11. Tłumaczenie kodów grup części samochodowych.
 12. Tłumaczenia materiałów szkoleniowych dotyczących samochodów osobowych.
 13. Tłumaczenia materiałów dotyczących diagnostyki samochodów.
 14. Tłumaczenie opisu systemu skanera samochodowego nowej generacji.
 15. Tłumaczenie instrukcji obsługi skanera do diagnostyki samochodów.
 16. Tłumaczenia podręczników użytkownika skanera samochodowego dla poszczególnych modeli samochodów.
 17. Tłumaczenie instrukcji obsługi licznych samochodów osobowych.
 18. Tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn roboczych i ciężarówek.
 19. Tłumaczenia instrukcji dla operatorów ładowarek kołowych oraz samochodów samowyładowczych.
 20. Tłumaczenia zestawień danych technicznych samochodów.
 21. Tłumaczenia artykułów prasowych i publikacji internetowych z branży motoryzacyjnej.
Urządzenia biurowe i technika drukarska
 1. Tłumaczenie instrukcji obsługi prasy drukarskiej.
 2. Tłumaczenie instrukcji obsługi maszyny introligatorskiej.
 3. Tłumaczenie instrukcji obsługi zespołu drukującego prasy.
 4. Tłumaczenia serii instrukcji podstawowej obsługi i zaawansowanej obsługi telefaksów oraz instrukcji dodatkowego wyposażenia telefaksów.
 5. Tłumaczenia serii instrukcji użytkowników kopiarek, instrukcji funkcji wysyłania, instalacji oprogramowania i instalacji sterowników kopiarek.
 6. Tłumaczenia serii instrukcji obsługi, instrukcji administratorów, instrukcji: instalacji sterowników, kopiowania, drukowania, wysyłania faksów serii atramentowych urządzeń wielofunkcyjnych.
 7. Tłumaczenia serii instrukcji obsługi, instrukcji administratorów, instrukcji: instalacji sterowników, kopiowania, drukowania, wysyłania faksów serii laserowych urządzeń wielofunkcyjnych.
 8. Tłumaczenia instrukcji obsługi serii projektorów multimedialnych.
 9. Tłumaczenia instrukcji obsługi serii atramentowych kopiarek kolorowych.
 10. Tłumaczenia instrukcji obsługi serii laserowych kopiarek.
 11. Tłumaczenia instrukcji obsługi serii skanerów.
 12. Tłumaczenia instrukcji obsługi drukarek wielkoformatowych.
 13. Tłumaczenie instrukcji obsługi złamywarki.
 14. Tłumaczenie instrukcji obsługi bindownicy.
Systemy przeciwpożarowe
 1. Tłumaczenia serii folderów dotyczących wyposażenia przeciwpożarowego firmy.
 2. Tłumaczenia instrukcji obsługi zaworów i sprzętu przeciwpożarowego.
 3. Tłumaczenie instrukcji obsługi programowanej centrali dla systemu ochrony przeciwpożarowej budynków.
Spawalnictwo
 1. Tłumaczenia instrukcji do serii silników do agregatów spawalniczych.
 2. Tłumaczenie instrukcji spalinowego agregatu spawalniczego.
 3. Tłumaczenia materiałów dotyczących agregatu spawalniczego.
 4. Tłumaczenie instrukcji przyrządów spawalniczych: obrotników rolkowych i pozycjonera.
Urządzenia rynku konsumenckiego
 1. Tłumaczenia instrukcji obsługi kalkulatorów.
 2. Tłumaczenie instrukcji szwajcarskiego zegarka ręcznego.
 3. Tłumaczenie instrukcji aparatu fotograficznego.
 4. Tłumaczenie instrukcji żelazka.
 5. Tłumaczenie instrukcji czajnika elektrycznego.
 6. Tłumaczenie katalogu serii kuchenek, pralek, lodówek i urządzeń gastronomicznych.
 7. Tłumaczenia bardzo wielu instrukcji użytkowników klimatyzatorów i wentylatorów.
 8. Tłumaczenia serii instrukcji serwisowych telewizorów, telefonów komórkowych, monitorów komputerowych, pralek, lodówek, drukarek, wentylatorów i klimatyzatorów oraz różnych urządzeń AGD.
 9. Tłumaczenie katalogu odkurzaczy przemysłowych.
Medycyna i farmacja
 1. Tłumaczenia licznych pozwów sądowych i odpowiedzi na pozwy oraz innych dokumentów w sprawie sądowej przeciwko firmie farmaceutycznej.
 2. Dokumnetacje medyczne pacjentów, karty wypisów ze szpitali.
 3. Ulotki dla pacjenta różnych leków.
 4. Artykuły medyczne z prasy branżowej i referaty.
 5. Dokumentacja przetargowa na wyposażenie kilku szpitali.
Inne tłumaczenia
 1. Tłumaczenie instrukcji obsługi elektrokardiografu.
 2. Tłumaczenie instrukcji obsługi cyfrowego nieliniowego systemu przeznaczonego do montażu obrazu i dźwięku.
 3. Tłumaczenia serii folderów reklamowych dotyczących pomp wtryskowych.
 4. Tłumaczenia materiałów dotyczących pomp specjalnego przeznaczenia.
 5. Tłumaczenia opisów technicznych specjalistycznych pomp.
 6. Tłumaczenia tekstów dotyczących technologii foteli samochodowych.
 7. Tłumaczenia instrukcji napraw i konserwacji przekładni mechanicznych dla sprzętu ogrodowego.
 8. Tłumaczenia tekstów dotyczących klejów i żywic przemysłowych.
 9. Tłumaczenie podręcznika badań twardości metodą Brinella.
 10. Tłumaczenia serii artykułow prasowych o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych z branży kosmonautyki, mechaniki, elektroniki, obróbki metali, motoryzacji.
 11. Tłumaczenia serii amerykańskich artykułów prasowych o nowoczesnych zasadach zarządzania i marketingu.
 12. Tłumaczenia licznych umów i kontraktów.
 13. Tłumaczenie oferty przetargowej i zakresu robót dla oferentów fabryki mechanizmów kierowniczych.
 14. Tłumaczenia licznych referatów oraz publikacji naukowo-technicznych do prasy branżowej i akademickiej.