Ceny zawsze ustalamy z klientem indywidualnie w zależności od rodzaju pracy i terminu.

Nie stosujemy zawsze takich samych, niezmiennych stawek za tłumaczenie. Ostateczną cenę zawsze ustalamy z klientem na drodze negocjacji, po zapoznaniu się z dokumentami, określeniu zakresu wykonywanych prac i terminu oddania tłumaczenia. Rozmawiamy z Klientem o kluczowych dla niego zagadnieniach związanych z pracą i dopiero wówczas proponujemy cenę.


W celu otrzymania szczegółowej wyceny pracy prosimy o kontakt z konsultantem biura tłumaczeń:
+48 22 831-87-52 lub amar@amar-translations.pl

UWAGA!
Dbając o wysoką jakość naszych tłumaczeń, jako standard naszej pracy przyjmujemy, że w cenę tłumaczenia wiczone są co najmniej cztery spośród poniższych etapów pracy nad tekstem:

 • plik podlega obróbce graficznej przed rozpoczęciem pracy tłumaczeniowej,
 • tłumaczenie wykonywane jest przez doświadczonego tłumacza o specjalistycznym wykształceniu kierunkowym,
 • po tłumaczeniu, tekst weryfikowany jest merytorycznie przez drugiego specjalistę,
 • ostatecznie dokumenty poddawane są korekcie językowej wykonywanej przez korektora,
 • w razie istnienia potrzeby, na każdym etapie pracy tekst konsultowany jest z ekspertem z danej branży.


Przez lata pracy w branży tłumaczeniowej wypracowaliśmy kilka zasad dotyczących rozliczania tłumaczenia. Umożliwiają one rzetelną wycenę pracy w zależności od pracochłonności tłumaczenia oraz prac dodatkowych związanych z jego obróbką.

 • Teksty otrzymane w wersji elektronicznej wyceniamy na podstawie liczby znaków w tekście. Standardowa strona składa się z 1600 znaków ze spacjami i w zależności od języka kosztuje od 36,00 PLN netto.
 • W przypadku tekstów otrzymanych tylko w postaci wydrukowanej, wyceniamy pracę indywidualnie, na podstawie liczby stron bieżących dokumentu. Cenę uzależniamy od ilości tekstu, wielkości stron, wielkości czcionki i pracochłonności składu.
 • W razie konieczności skanowania rysunków, wykonywania opisów na rysunkach lub innej obróbki elementów graficznych, cena za dodatkowe prace może być negocjowana w zależności od stopnia komplikacji, ilości tekstu i decyzji klienta w jaki sposób teksty mają być umieszczane w gotowym tłumaczeniu.
 • Dokumenty zapisane w plikach o nietypowych formatach, uniemożliwiające obliczenie ilości znaków i stron lub tekst pisany ręcznie wyceniamy indywidualnie, podając jedynie szacunkową liczbę znaków, lub na podstawie liczby stron fizycznych tekstu.
 • W zależności od wymaganego terminu, tłumaczenia dzielimy na:
 • Tłumaczenia zwykłe (poniżej 6 stron dziennie, 3 dni na wykonanie zlecenia)
  Tłumaczenia pilne (7-9 stron dziennie, 2 dni na wykonanie tłumaczenia) → cena za tłumaczenie zwykłe +30%
  Tłumaczenia ekspresowe (10-12 stron dziennie, 1 dzień na wykonanie tłumaczenia) → cena za tłumaczenie zwykłe + 60%
  Tłumaczenia superekspresowe (powyżej 12 stron dziennie lub mniej niż 24 godziny na wykonanie tłumaczenia) → cena za tłumaczenie zwykłe + 100%
 • Oferujemy zniżki dla stałych klientów oraz w przypadku większych zleceń!
 • Tłumaczenie oddajemy w postaci pliku wysłanego e-mailem, najczęściej jako MsWord, pdf lub inny ustsalony foormat.
 • Na życzenie możemy nagrać płytę na płytę CD lub DVD oraz wydrukować. Możemy przygotować Państwu dowolną liczbę egzemplarzy po zgłoszeniu przez Państwa zapotrzebowania bezpłatnie lub przy większych liczbach płyt i wydruków za dodatkową opłatą pokrywającą koszty materiałów.
 • W razie potrzeby możemy wykonać także wydruk pracy w kolorze lub druk wielonakładowy w drukarni.
 • Przy tłumaczeniach powyżej 200 PLN netto oferujemy na terenie Warszawy bezpłatny transport materiałów i gotowej pracy.
 • Dokumenty przyjmujemy do tłumaczenia po otrzymaniu faksem lub pocztą od klienta wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia tłumaczenia z zaakceptowanymi warunkami rozliczenia pracy.
 • Standardowo wystawiamy faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności.
 • Do podawanych przez nas cen tłumaczenia należy doliczać podatek VAT: w Polsce: 23%; za granicą: nie doliczany do faktury lecz płacony przez nabwcę usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju nabywcy usługi.

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczenia już teraz. Prześlij teraz tekst do wyceny e-mailem lub skontaktuj się w tej sprawie z naszym działem sprzedaży - tel. +48 22 831-87-52, e-mail: amar@amar-translations.pl