Ceny zawsze ustalamy z klientem indywidualnie w zależności od rodzaju pracy i terminu.

Nie stosujemy zawsze takich samych, niezmiennych stawek za tłumaczenie. Ostateczną cenę zawsze ustalamy z klientem na drodze negocjacji, po zapoznaniu się z dokumentami, określeniu zakresu wykonywanych prac i terminu oddania tłumaczenia. Rozmawiamy z Klientem o kluczowych dla niego zagadnieniach związanych z pracą i dopiero wówczas proponujemy cenę.


W celu otrzymania szczegółowej wyceny pracy prosimy o kontakt z konsultantem biura tłumaczeń:
+48 22 831 87 52 lub amar@amar-translations.pl

Dbając o wysoką jakość naszych tłumaczeń każdy tekst przechodzi proces składający się z kilku kroków:

 • każdy plik przed tłumaczeniem podlega analizie pod kątem tematyki, języka i zagadnień merytorycznych po to, aby możliwy był dobór najlepszego tłumacza z danej branży, specjalizującego się w tego typu tłumaczeniach o tej tematyce, jakiej dotyczy tekst,
 • dokument poddawany jest przygotowaniu do tłumaczenia i poddawany obróbce graficznej przed rozpoczęciem pracy tłumaczy,
 • w razie potrzeby i po uzgodnieniu z klientem przygotowywany jest branżowy słownik z terminologii, jaka pojawia się w tekście,
 • tłumaczenie wykonywane jest przez doświadczonego tłumacza o specjalistycznym wykształceniu kierunkowym, specjalizującego się w danej branży,
 • w razie istnienia potrzeby, na każdym etapie pracy tekst konsultowany jest z ekspertem z danej branży,
 • po tłumaczeniu dokument sprawdzany jest pod kątem kompletności, poprawności cyfr, nazwisk, danych itp. szczegółów
 • jako ostatni etap sprawdzana jest numeracja stron, zgodność tytułów rozdziałów ze spisem treści oraz napisy na rysunkach, stopki, nagłówki i numeracje automatyczne.

UWAGA!
Poza powyższymi standardowymi etapami pracy, dla tekstów do druku i publikacji, wymagających najwyższej jakości tłumaczenia rekomendujemy zamówienie usług dodatkowych. Zapytaj o nie naszego konsultanta:

 • po tłumaczeniu, na życzenie klienta tekst może zostać weryfikowany merytorycznie przez drugiego specjalistę,
 • ostatecznie dokumenty mogą zostać też poddawane korekcie językowej wykonywanej przez korektora - native speakera języka docelowego,
 • w razie istnienia potrzeby, na każdym etapie pracy tekst konsultowany jest z ekspertem z danej branży.

Przez lata pracy w branży tłumaczeniowej wypracowaliśmy kilka zasad rozliczania tłumaczeń:

 • Wszystkie teksty w AmaR TRANSLATIONS tłumaczą ludzie, prawdziwi tłumacze-specjaliści, a nie maszyny, dlatego każda praca wymaga rzetelnej wyceny w zależności od pracochłonności tłumaczenia oraz prac dodatkowych związanych z jego obróbką i przygotowaniem.
 • Teksty otrzymane w wersji elektronicznej wyceniamy na podstawie liczby znaków w tekście. Standardowa strona składa się z 1600 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń zwykłych oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Cena zależy od języka, terminu oraz ilości powtórzeń tych samych tekstów w dokumencie, ilości grafik oraz tabel z cyframi. Każdy element wpływa na wycenę, dlatego ceny podawane są zawsze indywidualnie.
 • W przypadku tekstów otrzymanych tylko w postaci wydrukowanej, wyceniamy pracę indywidualnie, na podstawie liczby stron bieżących dokumentu. Cenę uzależniamy od ilości tekstu, wielkości stron, wielkości czcionki i pracochłonności składu.
 • W razie konieczności skanowania rysunków, wykonywania opisów na rysunkach lub innej obróbki elementów graficznych, cena za dodatkowe prace może być negocjowana w zależności od stopnia komplikacji, ilości tekstu i decyzji klienta w jaki sposób teksty mają być umieszczane w gotowym tłumaczeniu.
 • Dokumenty zapisane w plikach o nietypowych formatach, uniemożliwiające obliczenie ilości znaków i stron lub tekst pisany ręcznie wyceniamy indywidualnie, podając jedynie szacunkową liczbę znaków, lub na podstawie liczby stron fizycznych tekstu.
 • W zależności od wymaganego terminu, tłumaczenia dzielimy na:
 • Tłumaczenia zwykłe (poniżej 6 stron dziennie, 3 dni na wykonanie zlecenia)
  Tłumaczenia pilne (7-9 stron dziennie, 2 dni na wykonanie tłumaczenia) → cena za tłumaczenie zwykłe +30%
  Tłumaczenia ekspresowe (10-12 stron dziennie, 1 dzień na wykonanie tłumaczenia) → cena za tłumaczenie zwykłe + 60%
  Tłumaczenia superekspresowe (powyżej 12 stron dziennie lub mniej niż 24 godziny na wykonanie tłumaczenia) → cena za tłumaczenie zwykłe + 100%
 • Oferujemy zniżki dla stałych klientów oraz w przypadku większych zleceń!
 • Tłumaczenie oddajemy w postaci pliku wysłanego e-mailem, najczęściej jako MsWord, pdf lub inny ustalony format.
 • Na życzenie możemy nagrać płytę na płytę CD lub DVD oraz wydrukować. Możemy przygotować Państwu dowolną liczbę egzemplarzy po zgłoszeniu przez Państwa zapotrzebowania bezpłatnie lub przy większych liczbach płyt i wydruków za dodatkową opłatą pokrywającą koszty materiałów.
 • W razie potrzeby możemy wykonać także wydruk pracy w kolorze lub druk wielonakładowy w drukarni.
 • Przy tłumaczeniach powyżej 200 PLN netto oferujemy na terenie Warszawy bezpłatny transport materiałów i gotowej pracy.
 • Dokumenty przyjmujemy do tłumaczenia po otrzymaniu faksem lub pocztą od klienta wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia tłumaczenia z zaakceptowanymi warunkami rozliczenia pracy.
 • Standardowo wystawiamy faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności.
 • Do podawanych przez nas cen tłumaczenia należy doliczać podatek VAT: w Polsce: 23%; za granicą: nie doliczany do faktury lecz płacony przez nabywcę usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju nabywcy usługi.

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczenia już teraz. Prześlij teraz tekst do wyceny e-mailem lub skontaktuj się w tej sprawie z naszym działem sprzedaży - tel. +48 22 831 87 52, tel. kom.: +48 508 316 807 e-mail: amar@amar-translations.pl